Hledat:

Invia.cz Last minute Tunisko Dovolená v Chorvatsku Pojeďte do Egypta Bulharsko Last minute Kréta

Katalog > Společnost > Sociální služby


Portál | Počasí | Kurzy | TV program | Zprávy | Katalog | Práce | Slovník | Hry | Encyklopedie
katalog.divoch.net(cz) - Naleznete zde katalog www stránek s náhledy, využívající služeb ODP - DMOZ a vyhledávací centrálu, která je schopna hledat jak v katalogu tak i v dalších českých i zahraničních vyhledacích službách. U každého záznamu (adresy) v katalogu se zobrazuje náhled na odkazující stránku pro rychlé vyhodnocení hledané stránky. Portál divoch.net katalog.divoch.net(cz) - Naleznete zde katalog www stránek s náhledy, využívající služeb ODP - DMOZ a vyhledávací centrálu, která je schopna hledat jak v katalogu tak i v dalších českých i zahraničních vyhledacích službách. U každého záznamu (adresy) v katalogu se zobrazuje náhled na odkazující stránku pro rychlé vyhodnocení hledané stránky.
Reklama ReklamaKatalog

[Přidání odkazu] [Editace odkazu]

Katalog > Společnost > Sociální služby

Sponzorované odkazy
Odkazy
Náhled webu Adopce na dálku

Adopce na dálku Otevřít odkaz v novém okně - Adopce na dálku
Charitní projekt zaměřený na pomoc chudým dětem formou podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí.
http://adopce.dchhk.cz/

Náhled webu ADRA

ADRA Otevřít odkaz v novém okně - ADRA
Adventistická humanitární organizace.
http://www.adra.cz/

Náhled webu Dobrovolník.cz

Dobrovolník.cz Otevřít odkaz v novém okně - Dobrovolník.cz
Informační a diskusní server pro dobrovolníky. Zprávy, aktuality a rady.
https://www.dobrovolnik.cz/

Náhled webu Domácí péče ČČK Strakonice

Domácí péče ČČK Strakonice Otevřít odkaz v novém okně - Domácí péče ČČK Strakonice
Odborná pomoc pacientům propuštěných z nemocničního léčení, ale i nemocným v domácím ošetření.
http://www.domacipece-strakonice.wz.cz/

Náhled webu Dárcovská SMS - DMS

Dárcovská SMS - DMS Otevřít odkaz v novém okně - Dárcovská SMS - DMS
Nekomerčním služba, umožňující podpořit vybrané nadace a další neziskové organizace prostřednictvím SMS zpráv.
http://www.darcovskasms.cz/

Náhled webu Econnect

Econnect Otevřít odkaz v novém okně - Econnect
Web pro občanský sektor, zpravodajství z neziskového sektoru, životního prostředí a sociální oblasti.
http://www.ecn.cz/

Náhled webu Fulbrightova komise v ČR

Fulbrightova komise v ČR Otevřít odkaz v novém okně - Fulbrightova komise v ČR
Informace o historii a poslání nadace, aktuality a testy.
http://fulbright.cz/

Náhled webu Fórum dárců

Fórum dárců Otevřít odkaz v novém okně - Fórum dárců
Organizace usilující o podporu filantropie, zejména nadací, nadačních fondů a firemního dárcovství, zlepšování legislativního prostředí.
http://www.donorsforum.cz/

Náhled webu Hnutí Maitri

Hnutí Maitri Otevřít odkaz v novém okně - Hnutí Maitri
Solidarita s chudými třetího světa. Adopce srdce a podpora sirotků ve Rwandě a Kongu.
http://maitri.jinak.cz/

Náhled webu Kormidlo

Kormidlo Otevřít odkaz v novém okně - Kormidlo
Témata občanské společnosti v základních oblastech: lidská práva, sociální rozvoj a pomoc, životní prostředí, kultura, lidská společnost, neziskový sektor.
http://kormidlo.cz/

Náhled webu Lions Club Plzeň-City

Lions Club Plzeň-City Otevřít odkaz v novém okně - Lions Club Plzeň-City
Proběhlé a připravované akce, výměna mládeže, Lionské hnutí, fotogalerie a členové.
http://www.lcplzen-city.cz/

Náhled webu Lionské hnutí v České republice a Slovenské republice

Lionské hnutí v České republice a Slovenské republice Otevřít odkaz v novém okně - Lionské hnutí v České republice a Slovenské republice
Součást celosvětového dobročinného hnutí sdružující dobrovolníky. Soustředí se na prevenci a léčbu různých onemocnění zraku, především na africkém kontinentě.
https://www.lci-d122.org/

Náhled webu Lomikámen, o.s.

Lomikámen, o.s. Otevřít odkaz v novém okně - Lomikámen, o.s.
V berounském regionu napomáhá lidem, kteří prožili psychickou krizi, při zapojování se do běžného života.
http://www.lomikamen.cz/

Náhled webu Maltézská pomoc

Maltézská pomoc Otevřít odkaz v novém okně - Maltézská pomoc
Pomocná organizace Českého velkopřevorství. Je principielně nezisková, s výrazným sociálním a humanitárním zaměřením. Její činnost je vyvíjena na bázi dobrovolnické služby v nejrůznějších projektech a je řízena profesionálními pracovníky.
http://www.maltezskapomoc.cz/

Náhled webu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Otevřít odkaz v novém okně - Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti.
http://www.vize.cz/

Náhled webu Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně Otevřít odkaz v novém okně - Nadace pro transplantace kostní dřeně
Aktuální informace nadace a její grantový program pomoci.
http://www.kostnidren.cz/

Náhled webu Nadační fond Porozumění

Nadační fond Porozumění Otevřít odkaz v novém okně - Nadační fond Porozumění
Shromažďuje prostředky k zajištění a podpoře iniciativ přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji lidských práv a sociálních hodnot.
http://www.porozumeni.cz/

Náhled webu Naděje

Naděje Otevřít odkaz v novém okně - Naděje
Celkovým rámcem široce rozevřeného komplexu služeb je prevence chudoby a osamělosti, prevence sociálního vyloučení a sociální intervence v případech již vzniklé chudoby a osamělosti a v případech již existujícího sociálního vyloučení včetně jeho extrémní formy, bezdomovství.
http://www.nadeje.cz/

Náhled webu Národní centrum transformace sociálních služeb

Národní centrum transformace sociálních služeb Otevřít odkaz v novém okně - Národní centrum transformace sociálních služeb
Jde o změnu ústavní péče v bydlení a podporu poskytovanou v přirozeném prostředí. Informace ve snadném čtení, časté otázky a odpovědi, elektronický zpravodaj a databáze odborníků.
http://www.trass.cz/

Náhled webu Občanská inspirace

Občanská inspirace Otevřít odkaz v novém okně - Občanská inspirace
Kroužky, kurzy a volnočasové akce pro děti i dospělé, bezplatná sociálně-právní poradna a přednášky pro terapeuty chráněných dílen.
http://www.obcanskainspirace.ecn.cz/

Náhled webu Občanské sdružení Naděje pro všechny

Občanské sdružení Naděje pro všechny Otevřít odkaz v novém okně - Občanské sdružení Naděje pro všechny
Práce s dětmi a mládeží z rizikových sociálních skupin. Fotbalový a taneční klub, muzikál, víkendové výjezdy, filmy a budování dětského domu.
http://www.nadejeprovsechny.cz/

Náhled webu Open Society Fund Praha

Open Society Fund Praha Otevřít odkaz v novém okně - Open Society Fund Praha
Programy a poslání nadace, grantové uzávěrky a články o činnosti.
http://osf.cz/

Náhled webu Paspoint

Paspoint Otevřít odkaz v novém okně - Paspoint
Obsahuje aktuality, informace o autismu, přehled služeb, náhled na integraci osob s PAS na pracovní trh a projekt zaměstnávání lidí s autismem.
https://www.paspoint.cz/

Náhled webu Pomozte dětem

Pomozte dětem Otevřít odkaz v novém okně - Pomozte dětem
Hlavní cíle sbírkového projektu jsou: zvýšená kvalita života dětí, rovné příležitosti všech dětí a různých skupin dětské populace a fungující rodina nebo alternativní rodinné modely.
http://www.pomoztedetem.cz/

Náhled webu Prev-Centrum

Prev-Centrum Otevřít odkaz v novém okně - Prev-Centrum
Nezisková organizace zabývající se prevencí a poradenstvím pro děti, mládež a rodiny v obtížných životních situacích.
http://www.prevcentrum.cz/

Náhled webu Sdružení Česká katolická charita

Sdružení Česká katolická charita Otevřít odkaz v novém okně - Sdružení Česká katolická charita
Přehled domácí péče a činnosti v azylových domech, denních stacionářích, chráněných dílnách a domovech pro seniory.
http://www.charita.cz/

Náhled webu Sociální revue

Sociální revue Otevřít odkaz v novém okně - Sociální revue
Sociální práce a společenské otázky. Magazín pro sociální pracovníky a studenty sociální práce. Zprávy, teorie a nabídky práce.
http://socialnirevue.cz/

Náhled webu Společnost člověk v tísni

Společnost člověk v tísni Otevřít odkaz v novém okně - Společnost člověk v tísni
Oblastí humanitárních krizí, podmínky uprchlíků, svědectví o válečných zločinech a vážném porušování lidských práv.
https://www.clovekvtisni.cz/

Náhled webu TyfloCentrum Olomouc o.p.s.

TyfloCentrum Olomouc o.p.s. Otevřít odkaz v novém okně - TyfloCentrum Olomouc o.p.s.
Služby sociální a tyflotechnické pomoci nevidomým a slabozrakým.
https://www.tyflocentrum-ol.cz/

Náhled webu Vlastní cestou

Vlastní cestou Otevřít odkaz v novém okně - Vlastní cestou
Stránky občanského sdružení, jehož cílem je pomoc zdravotně handicapovaných osob při integraci do společnosti.
http://www.vlastnicestou.cz/

Náhled webu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Otevřít odkaz v novém okně - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Založila první manželka prezidenta ČR. Pomáhá lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Struktura, granty a ceny nadace.
http://www.vdv.cz/

Náhled webu Červenobílé dny

Červenobílé dny Otevřít odkaz v novém okně - Červenobílé dny
Veřejná sbírka na podporu hluchoslepým. Doprovodné akce, fotogalerie a tiskové zprávy.
http://cervenobiledny.cz/uvod/

Pomozte vybudovat největší katalog na webu vytvářený lidmi

Vyhledávání

Reklama

Partneři

Open Directory Project

Free previews by Thumbshots.org

O Životě.cz - magazín o kultuře, společnosti a životním stylu

Zájezdy INVIA

Reklama

Novinky v katalogu

10 miliónů návštěv (28. 8. 2008)
Ve čtvrtek 28. srpna 2008 krátce po poledni Portál divoch.net překonal 10 miliónů návštěv od svého založení. Díky velkému nárůstu návštěvnosti v posledním roce bude dalších 10 miliónů ...

Statistika

TOPList statistika

Portál | Počasí | Kurzy | TV program | Zprávy | Katalog | Práce | Slovník | Hry | Kontakt

Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.

Made By Petr | Ochrana osobních údajů